АналогнаСива

АналогнаСива је део БЛОГодСнега у коме су приказане само фотографије настале помоћу црно-белог филма,  мокрим поступком развијања. Без текста.