Излаз

„Ове две фотографије су потпуно идентичне, нема разлике међу њима!“ – рече ми један пријатељ када сам му показивао фотографије са једног мог путовања. Образован човек, математичар, увек паметно прича.

Загледам се мало боље и схватим да он посматра свет сасвим другачијим очима.

Њему је све у угловима, пресецима и пројекцијама.