Хотел Војводина

Yashica Electro 35 GSN, Yashinon dx 1,7/45, fujicolor superia 100, exp 09/2001.

Хотел Војводина заузима централни део ове фотографије, а исто тако се налази у центру Новог Сада, са десне стране Милетића. Некада се звао хотел  „Царице Јелисавете“, па касније хотел „Краљица Марија“.