Кичица

"Маријо мајко божија, да ли видиш шта раде са твојом децом!" - Партибрејкерси

*Кичица (црвени кантарион, грозничавче) је назив рода скривеносеменица из фамилије линцура (Gentianaceae), као и најпознатије и најраширеније врсте овог рода на територији Србије – Centaurium erythraea

*википедија