Словачко ћоше

У центру Варшаве, у оквиру Старог Града, налази се ово словачко ћоше. То сам сазнао накнадно, када сам уочио двоструки словачки крст у прозору. Словаци имају такав крст и на таблицама за аутомобиле.