На лепом плавом Дунаву

Дунав је плав, то се види. Али увек размишљам зашто је то тако. Небо је дању плаво због преламања светлости у атмосфери.

Ако је Дунав плав због рефлексије неба на површини воде, онда би и човек дању требао да буде бар мало плав јер се састоји од 72% воде.

На крају је бољи закључак да је Дунав плав због лоше фарбе на бродовима која лако спада, па одатле лепа, плава боја.