ВаздухЗемљаВода

ДунавПрљуша
Linhof Technika III, Xenar 1:3,5/105, Ilford HP4, exp 1982.

ВЗВ на Дунаву, у току пробе једног занимљивог парчета опреме. Природа подељена у три категорије, изабрала је како да се представи.

Праве линије, паралелно озбиљне, диференцијално окренуте према кондензованој воденој пари која у овом случају не воли симетрију.