Вертикални биоскоп

Любитель 166в, ломо Т-22 4,5/75, fomapan f21, exp 03/1994.

Вертиклални биоскоп нема платно, има небо. Пројекција је вертикална. Има 45 места, улазнице су бесплатне. Угао гледања одредите сами.