Поло ген

бПоло
Любитель 166в, ломо Т-22 4,5/75, Ilford HP4, exp 1982.

Не може се против гена, а навике су  само један делић генетског мозаика. Када се Енглез спомене у контексту колонизације, он мора уз себе да има поло. Поло је и научио док је колонизовао. Савремени начин живота је наметнуо минимализам као једно од решења да се коњи замене бициклима. Правила су јасна. Ко спусти ногу, испада из игре.