Тоби у улози ловца

Ломо ЛК-А, Fuji C100, exp 03/2013.

Инстинкт га покреће, прави ловац не може против тога. Кроз крвоток овог пса тече кратка и јасна информација:

Где је Фазан?

Хиперактивно трага, а када уочи свој плен, једноставно се заледи.