АналогнаБоја

АналогнаБоја је део БЛОГодСнега у коме су приказане само фотографије обојене уз помоћ фотографског филма. Без текста.