ДигиталнаБоја

ДигиталнаБоја је део БЛОГодСнега у коме су приказане само обојене фотографије настале дигиталним фотоапаратом.