троугао

Направљен од цигли, једнакокраки троугао покушава да усмери поглед посматрача ка плавом небу. Ипак, бели уљез блокира и преусмерава поглед директно у центар. Мали и наизглед безначајни, уљези су свуда

струја

Одеш у село да се одмориш, да нешто окопаш, поједеш, фотографишеш, кад тамо на све стране струја. Антене, далеководи, интернети, рекламе, мобилни телефони, пиво испред продавнице… Нема више чобана и